Zachovalý kraj, z.s.

Spolek Zachovalý kraj byl založen v lednu r. 2001 jako občanské sdruženína základě petice občanů Nadějkova proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu poblíž nedalekých Chyšek a Vlksic. Členy sdružení se postupně stali i obyvatelé dalších okolních obcí.

Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních památek.

Účastníme se jednání a seminářů, které se zabývají  problematikou úložiště RAO, připravili žádost o vyřazení zdejších lokalit z průzkumu pro hlubinné úložiště a pomáhali při přípravě místních referend o úložišti. Spolek vydává informační letáky, pořádá protestní akce a debaty o úložišti.

V letech 2004-6 jsme iniciovali biologický průzkum tzv. "lokality Božejovice-Vlksice". V Nadějkově jsme se ve spolupráci se spolkem Fikar postarali o vyznačení naučné stezky a připravili průvodce po její trase. Pořádali slavnostní sázení stromků se školními dětmi, založili školku pro výsadbu dřevin a vysadili u silnic a cest v okolí obce všechny stromky, které v ní rostly.

Od ledna 2002 pravidelně pořádáme Čajovnu Na stezce – posezení u čaje spojené s cestopisnou (či jinou) přednáškou zajímavého hosta a promítáním.

Od roku 2010 se zástupci Zachovalého kraje a obcí lokality Magdaléna účastnili jednání Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. Pro dlouhodobou nespokojenost s jednáním Pracovní skupiny s ní v roce 2016 Zachovalý kraj, Jistebnice, Božetice i Nadějkov přestávají spolupracovat a vstupují do nově založené Platformy proti hlubinnému úložišti.

Statutárním orgánem spolku Zachovalý kraj je pětičlenná rada. Rada je volená na valné hromadě spolku tak, aby v ní byli zástupci z dotčených obcí, a každý její člen může vystupovat jménem sdružení samostatně. Současné složení rady:

  • Mgr. Marie Šittová, Jistebnice-Makov - předsedkyně spolku
  • Ing. Jiří Popelka, Jistebnice-Božejovice
  • Ing. Zdeněk Černý, Nadějkov-Větrov
  • Ing. Zdeněk Novák, Jistebnice-Padařov
  • Ing. Václav Švec, Jistebnice-Makov

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovali proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›