Přehled činnosti

2017

Den proti úložišti se sázením sakury a besedou o Černobylu, schůzky Platformy proti úložišti, jednání s politiky, osm besed v Čajovně Na stezce.

2016

Den proti úložišti: hvězdicový pochod a promítání v Padařově, rozpad Pracovní skupiny pro dialog a založení Platformy proti úložišti, setkání Platformy v Božejovicích, besedy v Čajovně Na stezce.

2015

Pochod krajem, kde NEbude úložiště z Makova do Makova, "všelokalitový" Den proti úložišti, žaloba proti průzkumům, vleklá jednání Pracovní skupiny, besedy v čajovně, cedule na Čambule a obnova vybavení rodinné stezky.

2014

Beseda v Padařově, dopisy politikům, odvolání proti průzkumům, Makovská setkání, besedy v čajovně a cesta na Čambulu.

2013

Účast na jednání Pracovní skupiny, Zprávy ze samosprávy, odvolání proti žádosti o průzkumy na našem území, 100. čajovna se zahradní slavností, nový altánek na naučné stezce.

2012

Veřejná beseda, informační zpravodaj, jednání Pracovní skupiny, besedy v Čajovně Na stezce, oprava cedulí naučné stezky.

2011

Veřejná diskuse v Božejovicích, jednání Pracovní skupiny, besedy v Čajovně Na stezce a náves v Hubově v novém.

2010

Jednání Pracovní komise k výběru místa pro úložiště, besedy v Čajovně Na stezce, pravidelná údržba Naučné stezky Nadějkovsko, pomoc při akcích Okrašlovacího spolku Nadějkov - obnova cesty Na Homolích a návsi v Hubově.

2009

Schůzka se SÚRAO, setkání zástupců všech lokalit v Božejovicích, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a pomoc při akcích Okrašlovacího spolku.

2008

Protestní koncert, připomínkování Politiky územního rozvoje, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a změna její trasy, vydání doplněné brožury o stezce, péče o školku stromků pro výsadby.

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovali proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›