Historie

Na Nadějkovsku a Jistebnicku se o hlubinném úložišti RAO začalo mluvit koncem roku 2000, kdy se lokality s názvem Chyšky a Vlksice objevily na seznamu původně vytipovaných 8 vhodných lokalit (další byly Kunějov, Klenová, Růžená, Tis u Blatna, Blatno a Lodhéřov). V roce 2002 byl výběr přehodnocen a vybráno bylo 11 lokalit, z nichž 6 bylo označeno jako vhodnější - oproti původním osmi jsou mezi nimi dvě úplně nové (Budišov, Pačejov), dvě ze seznamu vypadly (Klenová, Kunějov), další se spojily nebo jen trochu posunuly a přejmenovaly (Pluhův Žďár-Lodhéřov, Rohozná-Růžená, Lubenec-Blatno; Božejovice-Vlksice).

V roce 2003 měly být lokality pro úložiště zakresleny do územního plánu Jihočeského kraje. Po protestech samospráv a občanů se tak nestalo.

Ve všech obcích, kterých by se u nás průzkumy týkaly, proběhla v letech 2003-4 místní referenda s jednoznačným výsledkem: občané si úložiště nepřejí a obecní samosprávy mají udělat vše pro to, aby na území obce žádné aktivity, vedoucí k umístění úložiště, neprobíhaly ani teď, ani kdykoliv později.

Výsledky místních referend v lokalitě Božejovice-Vlksice
datum obec voličů účast souhlas s úložištěm nesouhlas s úložištěm neplatné
15.11.2003 Božetice 300 73% 2,8% 97,2% 0%
15.11.2003 Nadějkov 584 67,5% 2,8% 95,7% 1,5%
15.11.2003 Přeštěnice 221 76,4% 0,6% 99,4% 0%

7.2.2004

Zhoř

217

69,1%

0%

99,3%

0,7%

17.4.2004

Jistebnice

1 606

51,25%

1,8%

97,3%

0,9%

Referenda s podobným výsledkem a protestní akce se konaly i v ostatních lokalitách, přesto v nich byl na podzim 2004 zahájen průzkum, zatím hlavně na dálku: studium archivních údajů, měření sondou, zavěšenou z letící helikoptéry apod. Pokračovat se mělo „na zemi“ (hlubinné vrty), ale po dalších protestech obyvatel ve všech šesti lokalitách rozhodl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban o pozastavení průzkumu na 5 let, tj. do roku 2009.

SÚRAO zatím zhodnotila dosavadní výsledky a nechala vypracovat pro všech šest lokalit tzv. předběžné studie proveditelnosti, kde je navrženo umístění nadzemního areálu úložiště (u nás poblíž Božejovic na Jistebnicku - celá studie včetně obrazových příloh je ke stažení na stránkách SÚRAO). Byly také vymezeny zúžené lokality o ploše cca 10 km2 k dalšímu průzkumu; současně v některých lokalitách došlo k novému posunutí mimo původně vytipované území.

V roce 2008 se začalo připravovat schválení tzv. Politiky územního rozvoje (PÚR), do které Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zapsat všech šest lokalit jako chráněné území pro výstavbu úložiště. Obce proti tomuto záměru protestovaly, protože jim připadá předčasný a zbytečně omezující. Námitky vzneslo také Ministerstvo životního prostředí. Vláda v roce 2009 zařazení lokalit do PÚR neschválila.

V roce 2010 byly lokality znovu přejmenovány, na Jistebnicku je nyní lokalita Magdaléna (podle poutního kostelíku sv. Maří Magdaleny). Zasahuje do katastru obcí Nadějkov a Božetice, většina jejího území leží na katastru města Jistebnice.

V témže roce byla ustanovena Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, složená ze zástupců ministerstev, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, obcí, místních občanských sdružení, ekologických sdružení s celostátní působností, sociologů a právníků.  Pracovní skupina se pravidelně scházela více než dva roky, zprávy o jednání najdete zde. Výsledkem její činnosti byl návrh zákona, na němž se shodli všichni její členové. Zákon by posílil postavení obcí - jejich nesouhlas by mohl přehlasovat jen Senát - a byl by v souladu s mezinárodní legislativou (směrnice Rady Evropy) a dohodami (Aarhuská úmluva), které se Česká republika zavázala dodržovat . Aby zákon vstoupil v platnost, musel by jej schválit Parlament ČR, ale Ministerstvo průmyslu jej k projednání předložilo až v druhé polovině roku 2016. Parlament proto na podzim 2011 schválil pouze finanční kompenzace pro obce, na jejichž území by průzkumy probíhaly. Zákon stanovil i přesnou částku:  600 tisíc korun a zároveň třicet haléřů za každý metr čtvereční katastrálního území, na němž je stanoveno průzkumné území.

Následně Správa úložišť zahájila mohutnou propagační kampaň: inzeráty v regionálním tisku, besedy -  "kulaté stoly" pro veřejnost, na jaře 2012 začala do domácností v lokalitách rozesílat tiskovinu Zprávy ze správy. Pokud by obce s vidinou příspěvků do rozpočtu souhlasily s geologickým průzkumem, rozhodly by na dlouhou dobu dopředu: účastníkem řízení budou znovu až při povolování hornické činnosti a při územním řízení přibližně za 10 let, přičemž v obou případech má rozhodující slovo Ministerstvo průmyslu a obchodu a obec je povinna respektovat územní politiku státu (podrobnosti v dokumentech - Chronologie procesu schvalování hlubinného úložiště). Dohodou o geologiském průzkumu by se navíc obce zavázaly například k tomu, že svoje rozvojové plány přizpůsobí zájmům SÚRAO, budou zástupce SÚRAO nejméně dvakrát ročně zvát na zastupitelstvo  a budou se SÚRAO spolupracovat při jednání s vlastníky pozemků (podrobnosti v dokumentech - Návrh dohody o geologickém průzkumu). Z těchto důvodu kromě několika vesnic z lokality Kraví Hora žádná z obcí dohodu se SÚRAO nepodepsala.

Při všech jednáních i na besedách SÚRAO v roce opakovaně slibovala, že nebude zahajovat průzkumy v lokalitách bez souhlasu obcí. Ministerstvo průmyslu však bez ohledu na všechna předchozí jednání obcí a SÚRAO počátkem roku 2013 oznámuje, že se chystá zahájit průzkumy ve všech lokalitách. Obce a občanská sdružení ze všech lokalit proti tomuto postupu protestovaly - výzvu K hlubinnému úložišti férově (její text najdete v aktualitách a na stránce Dokumenty), která byla dne 12.3. 2013 předána zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, podepsalo 123 obcí a měst a 27 občanských sdružení; z naší lokality Jistebnice, Nadějkov, Božetice, Zachovalý kraj a Jistebnická vrchovina.

Během roku 2013 SÚRAO podala žádost o vymezení průzkumného území na všech lokalitách, včetně Magdalény. Obce a občanská sdružení (nebo spolky) v povolovacím (správním) řízení podaly řadu námitek, neměly však zákonnou možnost úložiště odmítnout. Město Jistebnice, obce Nadějkov a Božetice a spolek Zachovalý kraj tedy podaly právní rozklad, ve kterém upozornily na to, že povolení k průzkumům bylo vydáno protizákoně (text rozkladu najdete na stránce Dokumenty.). Rozklad ministr životního prostředí Richard Brabec zamítl a průzkumy povolil. Měly začít v roce 2016, zodpovědná za ně je státní organizace SÚRAO.

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovali proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›