Naučná stezka

Naučnou stezku jsme v okolí Nadějkova realizovali ve spolupráci se spolkem Fikar, který na ni zísal díky grant Nadace VIA.

V roce 2001 jsme provizorně vyznačili trasu stezky podle návrhu pana učitele Bohuslava Hedvika, uspořádali vycházku po její trase a slavnostní sázení lípy 28. října Na rozhrání. V roce 2002 jsme stezku vyznačili, vyrobili informační tabule a instalovali je na zastávkách, připravili brožuru, uspořádali výstavu „Nadějkovskem po naučné stezce“, dětský den „Stezkou – nestezkou do pohádky“ a slavnostní sázení lípy 28. října. V roce 2003 jsme projekt dokončili založením školky pro výsadbu stromků,  obnovením značení ve spolupráci s KČT Tábor a slavnostním sázením lípy 28. října.

V roce 2006 byla stezka doplněna rodiným okruhem. Jeho vybudování bylo financováno obcí Nadějkov, která získala dotace z Programu obnovy Venkova a grant Jihočeského kraje na ekologickou výchovu a vycházelo z návrhu studentek ing. arch. Martina Jirovského, který pro Nadějkov zpracovával územní plán.

Stezku pravidelně udržujeme (sekání, oprava značení, natírání tabulí, výměna poškozených textů), dvakrát bylo třeba změnit její trasu: v roce 2006 ve Vratišově, kde původně stezka vedla přes soukromý pozemek, jehož majitelé si to později nepřáli, v Mozolově tomu bylo naopak - noví majitelé rekreačního střediska proti stezce přes své pozemky nic neměli, takže od roku 2008 už turisté nyní nemusejí bloudit po lukách okolo.

Další informace o naučné a rodinné stezce a texty informačních tabulí ke stažení jsou na stránkách obce Nadějkov. Najdete zde i Homolskou cestu, o kterou se stará Okrašlovací spolek.

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovali proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›